• Категорія запису:Новини

Національний банк оновив Положення про порядок подання банком аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затверджене постановою Правління НБУ від 02.08.2018 р. № 90 (далі – Положення № 90). Йдеться про постанову Правління НБУ від 03.12.2021 р. № 134, яка набрала чинності 8 грудня 2021 року.

Нею передбачено такі зміни:

  • укладання відповідальною особою банківської групи (далі – ВОБГ) договору з аудиторською фірмою, яка внесена до Реєстру аудиторів, дотримання аудиторською фірмою вимог законодавства щодо незалежності;
  • право ВОБГ укладати договори аудиту річної консолідованої фінансової звітності банківської групи (БГ) із однією аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль;
  • установлення для ВОБГ терміну подання до НБУ аудиторського звіту;
  • обов’язок ВОБГ та аудитора щодо надання НБУ на його вимогу письмових пояснень і робочих документів.

Водночас Нацбанк має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки, повторного аудиту фінансової звітності в разі виявлення певних порушень та заміни аудитора в разі недотримання ним вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту, а також установлювати додаткові вимоги до аудиторського звіту, який подається до НБУ.

Аудитор, який проводить аудит фінансової звітності БГ/її учасника, зобов’язаний не пізніше наступного дня повідомляти НБУ про виявлені під час аудиту порушення, загрозу безпеці та надійності БГ/її учасника, сумніви щодо можливості продовження діяльності на безперервній основі.

За повідомленням Національного банку України

У разі виникнення питань стосовно податкового аудиту або податкового консультування, ви можете скористатися консультацією професіоналів AC Crowe Ukraine.