Документи

які підтверджують кваліфікацію
AC Crowe Ukraine
(ТОВ “АК “Кроу Україна”)

Наказ ДУ “ОСНАД” про проходження перевірки контролю з якості ТОВ “АК “Кроу Україна” № 15-кя від 9 травня 2022 року

Довідка ДУ “ОСНАД” щодо включення ТОВ “АК “Кроу Україна” до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (від 23 жовтня 2018 року), до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності (від 13 грудня 2018 року) та до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (від 13 грудня 2018 року)

Страховий сертифікат до Договору №203508235.22 від 15.09.2022 року до 06.12.2024 року

Фінансова звітність ТОВ АК "Кроу Україна" за 2022 рік

Сертифікат про акредитацію роботодавця з ACCA​

Фінансова звітність ТОВ АК "Кроу Україна" за 2023 рік