• Категорія запису:Новини

1.Резидент не утримав податок з доходу нерезидента, але самостійно сплатив такий податок: чи застосовується штраф?

Запитання: Товариство уклало ліцензійний договір з провайдером, який є нерезидентом України. Товариство має щомісячно сплачувати роялті за право використання програмного продукту/невиключну ліцензію на програмний продукт. Чи може Товариство за наявності застереження у договорі, що передбачає виплату повної суми рахунку (інвойсу) без будь-яких утримань, виплатити нерезиденту повну суму, зазначену у рахунку, та сплатити податок на дохід нерезидента з джерелом походження з України за формулою, передбаченою абзацом третім п.п. 141.4.2 ст. 141 ПКУ за власний рахунок під час виплати доходу нерезиденту та чи не буде це вважатися порушенням податкового законодавства з можливим накладенням санкцій до такого Товариства?

Відповідь  ДПС: Якщо податок з доходів нерезидента не було утримано під час їх виплати нерезиденту, то у резидента виникає зобов’язання визначити та сплатити податок на доходи нерезидента за власний рахунок, виходячи з розрахунку, визначеного абзацом третім п.п. 141.4.2 ст. 141 ПКУ.
 
До платника податку, який здійснив виплати доходу нерезиденту без утримання та внесення до бюджету податку з такого доходу, або який перерахував податок з доходів нерезидента до бюджету не в повному обсязі, застосовується штраф, передбачений ст. 125 -1 ПКУ. 

Відповідно до п. 120.2 ст. 120 ПКУ невиконання вимог щодо самостійного внесення змін до податкової звітності тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 відс. від суми заниження податкового зобов’язання. 
При самостійному донарахуванні платником податків з дотриманням вимог, передбачених ПКУ, штрафи не застосовуються.

У разі якщо резидент за умовами договору з нерезидентом не утримав податок з відповідного доходу нерезидента (у цьому випадку – роялті), а нарахував такий податок виходячи з розрахунку, визначеного п.п. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, та сплатив його до бюджету під час виплати такого доходу за власний рахунок (з урахуванням наявності відповідного застереження у договорі з нерезидентом) і задекларував такий податок у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за період на який припадає така виплата, то штрафи, передбачені Кодексом,  не застосовуються.

 Докладніше можна ознайомитись в  ІПК від 28.02.2024 р. №1015/ІПК/99-00-21-02-02

 2.Резидент надає інжинірингові / консультаційні послуги нерезиденту: що з ПДВ?

Запитання: Товариство має намір укласти з нерезидентом (Замовником) договір про надання послуг в рамках Проєкту, що передбачає використання земельної ділянки і майбутнє будівництво на відповідній земельній ділянці. Які ПДВ-наслідки? 

Відповідь  ДПС:Для цілей оподаткування перелік інжинірингових послуг обмежено переліком, визначеним підпунктом 14.1.85 ПКУ, незалежно від наявності більш широких визначень цього терміну іншими юридично-правовими актами.

Отже, якщо послуги, які платник податку надаватиме нерезиденту, підпадають під визначення поняття «інжиніринг», вказане у підпункті 14.1.85, місцем постачання таких послуг є місце реєстрації їх отримувача. Якщо нерезидент – отримувач послуг не має постійного представництва в Україні, то операції з постачання Товариством такому нерезиденту зазначених послуг  не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

 У разі, якщо постачання Товариством послуг нерезиденту не відповідає визначенню, наданому в підпункті 14.1.85 ПКУ, то така операція  підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній території України.

 У разі, якщо вказані у зверненні послуги, зокрема консультаційні послуги, які стосуються створення нового об’єкта, відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 ПКУ, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг вважається місце, в якому отримувач таких послуг — нерезидент зареєстрований як суб’єкт господарювання. У разі, якщо послуги не відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 ПКУ, то для цілей оподаткування ПДВ місце постачання зазначених у зверненні послуг є митна територія України.

 Докладніше можна ознайомитись в  ІПК від 15.01.2024 р. №234/ІПК/99-00-21-03-02