• Категорія запису:Новини

Закону щодо змін до ПКУ  «під ялинку» не буде. Але є норми податкового кодексу , які починають діяти з 1 січня 2024 року, та ті, які, навпаки, втрачають чинність.

Зміни щодо податку на прибуток

Законом №3474 шляхом внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено запровадження для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств, оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%.

А за п. 136.11 ПКУ починаючи з 2024 року до 31 грудня 2025 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

За п. 59 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ у 2024 році розміри придбання майна, робіт, послуг (крім роялті) у платника єдиного податку протягом звітного року визначаються в розмірі, що перевищує 50 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати за 2023 рік. 

З 1 січня 2024 року платники податку – виробники електричної енергії за “зеленим” тарифом вже не зможуть визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з урахуванням особливостей за п. 58 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

Зміни щодо акцизного податку

Підрозділом 5 розд. ХХ ПКУ встановлено перехідні розміри акцизу для тютюнових виробів. 

Екологічний податок у 2024 році

За п. 37 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно ставки податку становлять 90 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 ПКУ.

Пільги з ПДВ

За п. 81 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово, до 31 грудня 2024 року, операції з надання послуг повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів та багажу (код 51.10.11 та 51.10.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010) оподатковуються податком на додану вартість за ставкою у розмірі 7%.

А за п. 96 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ з 1 січня 2024 року вже не діятиме звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту морських суден для використання виключно як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі, оснащення, обладнання, спорядження, запасних частин та агрегатів таких суден, спорядження, оснащення та обладнання пошуково-рятувальних команд таких суден, що призначені виключно для проведення операцій з пошуку і рятування людей, які зазнають лиха на морі у морському пошуково-рятувальному районі України, визначених підпунктом 17 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України та оплата вартості яких здійснюється за кошти державного бюджету.

Сплата збору щодо нульового декларування

Нагадаємо, що відповідно до п. 1 підрозд. 9-4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9-4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

У разі вибору декларантом сплати платежу трьома рівними частинами сплата третього платежу має бути здійснена до 1 листопада 2024 року.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу – до 1 листопада 2023 року; третього платежу – до 1 листопада 2024 року.

Перевірки ДПС у 2024 році

За п. 69.35-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ тимчасово, з 1 грудня 2023 року до 1 грудня 2024 року діє мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп (крім перевірок, пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника податків).

А за п. 69.35-2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до кінця 2024 року під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки:

– рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання річної звітності враховуються показники за 2023 рік. У разі якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, враховуються показники за попередній рік;

– рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за четвертий квартал 2023 року враховуються показники за чотири квартали 2023 року.