• Категорія запису:Новини

Кабінетом Міністрів було опубліковано Постанову № 1114, якою затверджено нову редакцію Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення. Зміни в першу чергу спрямованні на спрощення процесів на всіх етапах процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях в тому числі шляхом їх цифрового розвитку, зокрема, під час листування між ДПС i великим платником податків.

Постанова №1114 передбачає:

  • форму заяви про попереднє узгодження ціноутворення, яка подається засобами електронного зв’язку;
  • подання заяви за єдиною формою великими платниками податків, які бажають ініціювати підготовчий розгляд ДПС питання проведення (припинення) процедури узгодження ціноутворення, або саму процедуру попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, продовжити (припинити) строк дії договору, подати заперечення щодо припинення дії договору, або процедури узгодження цін (якщо таке припинення було ініційовано ДПС), або просто надати додаткові документи;
  • впорядкування процедури звернення до іноземного податкового органу у разі укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів.

Постанова набирає чинність через місяць з дня її опублікування, але не раніше 01 січня 2022 року.

Джерело: Державна податкова служба України