• Категорія запису:Новини

Наразі важливим і актуальним питанням для платників є  розуміння основних моментів як взаємодіяти з податковими органами та які механізми використовувати для   розблокування податкових накладних.

 Послідовність дій при розблокуванні ПН/РК в ЄРПН :

 • після подання ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН платник податків отримує одну квитанцію про приймання документа та другу квитанцію із вказівкою на дату та час, де зазначено: «ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО. РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА». Нижче в тексті цієї квитанції вказуються причини зупинення і пропозиція надати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
 • далі на виконання абз. 2 п. 6 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 №520, платник податку може скористатися своїм правом подати письмові пояснення та копії документів. (протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування)
 • у подальшому податковий орган регіонального рівня розглядає подані документи та надсилає платнику податків рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Якщо документи не прийняті, обов’язково зазначають причину; 
 • якщо платник податків отримує рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН, він має право подати скаргу на таке рішення податкового органу регіонального рівня до ДПСУ (комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН). 

Нагадаємо, що все описане вище здійснюється виключно в електронному вигляді через електронний кабінет платника.

Якщо наведені вище дії не привели до реєстрації ПН/РК в ЄРПН – залишається використовувати судовий спосіб відновлення права платника ПДВ на реєстрацію ПН/РК. 

Як надавати пояснення:

Так, у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник податків може скористатись пропозицією подати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН протягом 365 днів. 

Пояснення слід складати з дотриманням деяких правил:

 • надати детальний опис госпдіяльності платника податків із вказанням КВЕД за даними ЄДР; можна додати інші дані про реєстрацію платником ПДВ та за даними ЄДР;
 • описати свою матеріально-технічну (виробничу) базу, навести відомості про основний вид діяльності. Тобто зазначити види ОЗ, виробничих потужностей, орендованої та/або власної нерухомості, але лише тих, які використовуються у госпоперації, щодо якої складено ПН/РК;
 • зазначити дані щодо трудових ресурсів; 
 • вказати інформацію щодо дозвільних документів, ліцензій тощо;
 • описати відносини з контрагентами, які пов’язані з госпоперацією, щодо якої складено ПН/РК.

Таке пояснення може надаватися, зокрема, й у вигляді Таблиці даних.

З  баченням такої Таблиці даних податковими органами можна ознайомитись за посиланням.

Але у будь-якому разі її варто подавати разом із поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку № 1165) 

Надалі ці пояснення буквально лягають в основу документа (скарги або позову – про це далі) для оскарження рішення ДПС про залишення скарги на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

За результатами розгляду поданих документів комісія регіонального рівня приймає рішення про їх врахування або неврахування, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет.

У рішенні про неврахування пояснень платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. Так, у разі прийняття рішення про неврахування Таблиці даних платника у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування, а саме: 

 • тип операції (придбання/постачання), 
 • період здійснення господарської операції, 
 • код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, 
 • податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Строки оскарження рішень:

З 08 липня 2023 року платники ПДВ можуть протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня (п. 3 Порядку розгляду скарг Постанови №1165), оскаржувати: 

 • рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (J/F1313204 Скарга в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
 • рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиць даних платника ПДВ (J/F1315901 СКАРГА в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку(J/F1316001 СКАРГА в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Нагадаємо, що до суду платник ПДВ може звернутися у будь-який момент, на будь-якому етапі після блокування ПН/РК: одразу після блокування, після отримання рішення про відмову на оскарження від органу ДПС регіонального рівня або ж після отримання рішення про відмову на оскарження, подане до вищого органу – ДПСУ. Але зверніть увагу на строки!

Зокрема, коли йдеться про оскарження наведених вище рішень органу ДПС регіонального рівня, строк для звернення до суду на такі рішення комісії регіонального рівня становить 6 місяців. Але якщо платник подав скаргу на таке рішення до комісії ДПСУ і отримав відмову, то строк для звернення до суду становить лише 3 місяці.

Діючі способи оскарження:

Відразу зауважимо, що на сьогодні можна виділити два способи вирішення проблеми з не реєстрацією ПН/РК в ЄРПН:

 • звернутися до Ради Бізнес-омбудсмена (РБО),
 • звернутися до суду. 

Звернення до РБО: Рада бізнес-омбудсмена розглядає звернення підприємців щодо порушень законних прав підприємців з боку державних органів. При цьому Рада не розглядає скарги стосовно прав, що перебувають на розгляді в судах, які вже розглянуто судами, а також скарги приватного бізнесу один на одного.

Скаргу може бути подано безпосередньо через вебсайт Ради шляхом заповнення відповідної форми.

І на сьогодні вже є багато кейсів, які розглянуті Радою, у т. ч. і щодо Таблиці даних – ми взяли кейси за березень 2024 р.

Судове оскарження: Загалом ВС прямо вказує, що переважна більшість справ у спорах щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН вирішується на користь платників податків.

Що важливо прописати у змісті скарги чи позові?

Позов до суду або скарга до РБО загалом складається з таких частин:

 • відомості про платника податків та його основну діяльність, реєстраційні дані платника податків, – відповідну інформацію наведено у Таблиці даних;
 • порядок дій платника податків від подання ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН до отримання рішення за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації, неврахування Таблиці даних, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості – просто потрібно навести послідовно дії платника та податкового органу;
 • детальний опис господарських операцій, до якого варто надати договори та первинні документи, які безпосередньо стосуються госпоперації, щодо якої складено ПН, відомості про матеріальну-технічну базу, трудові ресурси та інше – це все також зазначено у поясненні до Таблиці даних та поясненнях, які подаються разом з копіями документів після отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН в ЄРПН до податкового органу регіонального рівня;
 • зміст порушення прав – тобто фактично причини блокування реєстрації ПН/РК в ЄРПН – відповідну інформацію платник детально наводить у поясненні до скарги на рішення податкового органу регіонального рівня; 
 • приклади, коли податковий орган або реєстрував без зупинення, або розблоковував реєстрацію ПН після подання письмових пояснень та копій документів до податкового органу регіонального рівня, за аналогічним операціями та/або з тими же контрагентами – це дуже важливо для суду, адже це вказує на безпідставність зупинення реєстрації ПН або на необхідність з’ясувати додаткові причини та витребувати у податкового органу пояснення чи документи, які на цей раз могли бути підставою для зупинення реєстрації ПН за аналогічною операцією та/або з тим самим контрагентом, що може прямо вплинути на прийняття рішення на користь платника;
 • прохальна частина – що саме ви просите та яке рішення просите прийняти;
 • перелік всіх копій документів, на які ви посилаєтесь у тексті скарги/позову.

Штрафні санкції:

Звертаємо увагу, що факт подання Таблиці даних, копій первинних документів та письмових пояснень щодо госпоперацій, реєстрацію ПН/РК за якими зупинено, не позбавляє податківців можливості застосування штрафу за порушення граничних строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

ДПСУ наголошує, що штраф застосовується у разі, якщо реєстрація ПН/РК в ЄРПН була зупинена і платником податку протягом 365 календарних днів не вчинені всі необхідні дії для відновлення реєстрації ПН в ЄРПН.

Водночас за приписами абзацу тринадцятого п. 120-1.1 ПКУ у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких ПН/РК. Тобто протягом строку, коли ви можете подати пояснення та розблокувати ПН/РК, штрафувати вас за порушення строків реєстрації податківці не можуть. 

У разі необхідності консультації звертайтесь до спеціалістів AC Crowe Ukraine – [email protected]