• Категорія запису:Новини

У своєму листі Мінʼюст від 27.12.2023 №173167/8.4.3/32-23 зазначив щодо строків подання даних про бенефіціарів та структуру власності. Відповідно до частини четвертої розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2019 N 361-IX встановлено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими були затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 цього Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про КБВ та структуру власності), подають інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом про реєстрацію, протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Цією самою нормою встановлено, що у разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про КБВ та структуру власності юридичної особи, така особа протягом шести місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом про реєстрацію.
В листі зауважили, що Методологію визначення юридичною особою КБВ затверджено постановою КМУ і НБУ від 19.09.2023 р. № 1011, яка набрала чинності 03.10.2023 р.
Зміни до Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Мінфіну від 19.03.2021 р. № 163, наразі не внесено.
Водночас, Мінфіном з метою реалізації положень ст. 51 Закону № 361 розроблено проєкт наказу “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 N 163”, який оприлюднено на його офіційному вебсайті та надіслано на погодження до заінтересованих органів.
Таким чином, початок перебігу строку, з якого Законом № 361 встановлюється обов’язок щодо подання чи виправлення відомостей про КБВ та структуру власності юридичної особи, відбудеться з дня набрання чинності наказом Мінфіну “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163”.
Про дату початку перебігу строку та дату його закінчення Мін’юст поінформує суб’єктів державної реєстрації додатково після того, як стане відома дата набрання чинності вищевказаним наказом Мінфіну.