• Категорія запису:Новини

1. ІПК ДПСУ від 30.06.2023 р. № 1633/ІПК/99-00-21-03-02-06

За консультацією до ДПСУ звернулося Товариство, яке має намір використовувати хмарні сервіси за допомогою відповідного обладнання, яке розміщено в державах – учасницях Європейського Союзу. У зв’язку з цим, між Товариством та нерезидентом укладено договір про надання хмарних послуг.

Згідно з умовами, визначеними у Договорі, Товариство планує отримати хмарні ресурси для збереження та обробки інформації в електронному вигляді за допомогою використання технології хмарних обчислень. При цьому надавачем усього комплекту хмарних послуг (обробка даних, інші ресурси і хмарні обчислення) є нерезидент.

Товариство не матиме фізичного доступу до серверів, програмного забезпечення, обчислювальної мережі, комунікаційної мережі, яка забезпечує надання хмарної послуги.

Водночас, Товариство не придбавало і не є ліцензіатом за будь-яким програмним забезпеченням, що використовується надавачем послуг для надання хмарних послуг, тобто Товариство отримуватиме дистанційний доступ до хмарних ресурсів.

Відповідь ДПСУ:

Щодо оподаткування ПДВ

«У випадку, якщо зазначені у зверненні послуги за своєю фактичною сутністю належать до категорії послуг, визначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, то місцем постачання таких послуг буде місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання. Оскільки отримувачем зазначених у зверненні послуг є Товариство, то операція нерезидента (постачальника) з постачання таких послуг Товариству (отримувачу) буде об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуватиметься податком у встановленому ПКУ порядку.

Якщо зазначені у зверненні послуги не належать до категорії послуг, визначених у пунктах 186.2, 186.3 і 186.31 статті 186 розділу V ПКУ, то місцем постачання таких послуг буде місце реєстрації їх постачальника. Оскільки постачальником зазначених у зверненні послуг є нерезидент, то операція нерезидента (постачальника) з постачання таких послуг Товариству (отримувачу) не буде об’єктом оподаткування ПДВ.

З питання віднесення зазначених у зверненні послуг до тієї чи іншої категорії послуг, у тому числі до перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ послуг, та визначення коду для таких послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП), враховуючи положення листа Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 11.05.2017 № 3411-08/15258-03, ДПС рекомендує звернутися до ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», яке є розробником ДКПП, за адресою: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6.».

Щодо оподаткування доходу нерезидента

«Таким чином, резидент при виплаті платежів за оренду обладнання на користь нерезидента – надавача хмарних послуг утримує податок на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.

При цьому, послуги з технічної підтримки, хмарних обчислень, встановлення (налаштування) серверу відповідно до підпункту «к» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України».

Також у цій ІПК податківці зазначили, що будь-які висновки щодо умов та порядку отримання від нерезидента хмарних послуг та кваліфікації таких операцій, можуть надаватися відповідно до суті, обставин і характеру проведення таких операцій з урахуванням договірних умов (додатків до договору), а також первинних документів, якими вони супроводжувались.

2. ІПК ДПСУ від 28.07.2023 р. № 2160/ІПК/99-00-21-02-02-06

ТОВ через корпоративну карточку здійснює оплату нерезидентові за віртуальний виділений сервер для зберігання інформації, корпоративного сайту, корпоративного месенджера та інших ІТ систем, які потрібні в діяльності виробництва послуг. Крім того, іншому нерезиденту здійснюється оплата за рекламні послуги.

Відповідь ДПСУ:

Щодо оподаткування доходу нерезидента

«Отже, резидент-юридична особа, який здійснює на користь нерезидента виплату орендних платежів, зобов’язаний утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок у розмірі 15 відс., якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною – резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата.

Інформації, яка зазначена у зверненні, не достатньо для надання більш конкретної відповіді щодо оподаткування виплат нерезиденту з джерелом їх походження з України за надання доступу до віртуального виділеного серверу для зберігання інформації, корпоративного сайту, корпоративного месенджера та інших ІТ систем, які потрібні в діяльності виробництва послуг. Зокрема, необхідно проаналізувати умови договору із таким нерезидентом щодо отримання доступу до віртуального виділеного серверу.».

Щодо оподаткування ПДВ

«Операція нерезидента з надання ТОВ послуг (надання віртуального виділеного сервера для зберігання інформації, корпоративного сайту, корпоративного месенджера та інших  ІТ систем та/або рекламних послуг) є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місце постачання таких послуг визначено на митній території України.

За такою операцією ТОВ, як отримувач послуг від нерезидента, зобов’язане нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у визначені ПКУ терміни.

Разом з цим інформуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться у зверненнях, необхідно розглядати з урахуванням договірних умов та обставин здійснення відповідних господарських операцій, у тому числі з детальним вивченням та аналізом первинних документів і матеріалів, оформленням яких супроводжувались такі операції, що дозволяють ідентифікувати фактичну їх сутність.».

Зауважимо, що раніше в ІПК від 25.08.2022 р. № 1330/ІПК/99-00-21-03-02-06 для Товариства – резидента, яке надає послуги хостингу, що включають у себе оренду місця для розміщення програмної продукції на віртуальному сервері та його потужностей, ДПСУ визнала, що «з огляду на норми ПКУ, статті 1 Закону № 3792 та положення Методологічних основ та пояснень № 396, операції з постачання послуг хостингу належать до операцій з постачання інформаційних послуг».